top of page
Okugyendera Omuri Yesu 

Egi nemishomo yaabo ababatizibwa Juba, kandi emishomo egi neyamba naabo ababatizibwe kare

bottom of page