top of page

Kukua katika Msururu wa Kristo

Huu ni mfululizo wa masomo yaliyokusudiwa kwa wale wapya waliobatizwa katika Kristo, lakini ni wa thamani vile vile kwa wale ndugu na dada ambao tayari wamebatizwa.

bottom of page